Kalkning av sjöar och vattendrag

Skriftlig fråga 2006/07:963 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 29 mars

Fråga

2006/07:963 Kalkning av sjöar och vattendrag

av Carina Hägg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Miljöpolitiken domineras av den allvarliga påverkan på jordens klimat som de flesta forskare är överens om är ett faktum. Det är ett hot som måste tas på största allvar och som kräver målmedvetna och långsiktiga insatser. Men det får inte innebära att vi tappar bort andra allvarliga miljöproblem. Ett exempel där så tycks vara fallet är kalkning för att motverka försurningen. Kalkningen har varit framgångsrik men den måste fortsätta i stor omfattning i varje fall i vissa delar av landet. En av de kommuner där markförsurningen fortfarande är ett stort problem är Gislaved. Naturvårdsverket har dock beslutat att kraftigt minska kalkningen av sjöar och vattendrag i Sverige. Det är allvarligt om vi tappar bort helhetssynen i miljöarbetet, bland annat därför att många miljöproblem hänger ihop.

Jag vill fråga miljöministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att kalkningen ska kunna fortsätta i en tillfredsställande omfattning.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-29 Anmäld: 2007-03-29 Svar anmält: 2007-04-12 Besvarad: 2007-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-12)