Kairo + 15

Skriftlig fråga 2009/10:173 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 november

Fråga

2009/10:173 Kairo + 15

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Många regeringar var representerade på Högnivåmötet den 27–28 oktober om Kairo + 15 arrangerat av UNFPA, Nederländerna och värdlandet Etiopien i samverkan med ett antal organisationer. Mötet avhölls i FN:s lokaler. 

Jag hade förmånen att få delta i Högnivåmötet liksom i det parlamentariska mötet. Jag välkomnar att USA var tillbaka efter åren av frånvaron under president Bush. Att Saudiarabien deltog för första gången uppmärksammades som en viljeförklaring att uppta en dialog. Afghanistans hälsominister gjorde ett intressant inlägg under mötet.

Den svenska regeringen var däremot i sin helhet frånvarande. Eftersom Sverige nu är ordförandeland i EU noterades detta extra av vår omvärld. Det var ett viktigt tillfälle att sätta SRHR-frågor och millenniummål i fokus samt att följa upp Kairoagendan.

Mötet kring Kairo + 15 hade även ambitionen att lyfta fram vad som skulle följa bortom 2014. Samtidigt vet vi att biståndet sänks och att EU politiskt försvagats. Att regeringens prioritering uppfattas som en politisk markering samtidigt som mödradödlighet kräver ytterligare insatser är djupt olyckligt. 

Jag vill därför fråga statsrådet om bakgrunden till att det saknades representation från den svenska regeringen vid Högnivåmötet i oktober om Kairo + 15 i Addis Abeba.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-10 Anmäld: 2009-11-10 Besvarad: 2009-11-19 Svar anmält: 2009-11-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-19)