Kairo + 15

Skriftlig fråga 2007/08:1153 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 25 april

Fråga

2007/08:1153 Kairo + 15

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Vid den internationella befolkningskonferensen, ICPD, som hölls i Kairo 1994 skedde det ett skifte av världens syn på befolkningsfrågor. Det innebar ett skifte från fokus på demografi till fokus på individens rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Hela 179 länder antog Programme of Action, PoA, och 243 rekommendationer fastställdes. Vi har sett framsteg. Men samtidigt har vi kunnat konstatera hur religiösa och kulturella skäl anförts mot kvinnors och flickors rättigheter. Det är av stor vikt att Kairo + 15 uppmärksammas och att förberedelsearbetet förankras i riksdagen.

Vilka initiativ har jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tagit inför Kairo + 15?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2008-04-25 Inlämnad: 2008-04-25 Svar anmält: 2008-05-07 Besvarad: 2008-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-07)