kablar under jorden

Skriftlig fråga 1999/2000:886 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 2 maj

Fråga 1999/2000:886

av Carina Hägg (s) till näringsminister Björn Rosengren om kablar under jorden

Konsumenter vill primärt ha en säker teknik med hög kapacitet och till rimligt pris. Hur koncessionsrätter och prisgranskning organiseras för att undvika prismonopol från kabelägarnas sida, samt hur kabelnäten faktiskt ser ut under marken, är visserligen viktiga förutsättningar, men har hamnat mer i bakgrunden. Privatiseringar innebär att avtal och uppgörelser måste ses över. En översyn behövs både ur konkurrenssynpunkt och utifrån hur kommunal mark ska utnyttjas. Flera aktörer och den positiva utvecklingen på IT-området i Sverige leder till att praktiska frågeställningar i dess spår också måste hanteras runtom i landets kommuner. Frågor om vem som har rätt att använda kommunikationsnätet, men även om vem som har rätt att gräva ned kablar i marken, har uppstått. Nu kommer uppgifter om bekymmer i kommuner, med att få grepp om vilka kontakter som man måste ta innan man ska sätta grävskopan i jorden. Dessutom lär det ofta ligga "döda" kablar kvar i jorden. Men att det är kablar som tagits ur bruk syns inte utanpå utan de måste hanteras som om de var i bruk. Det kan bli ett virrvarr av olika aktörer och funktioner och därmed riskerar man också att gräva av kablar, problem med underhåll o.d. Med flera aktörer blir det än viktigare att tydliggöra vem som ansvarar för nedgrävda kablar och dessas underhåll, skadestånd samt konsekvenser för miljön. Detsamma gäller vem som har ansvar för de nedgrävda kablar som tagits ur bruk och för dessas eventuella upptagande.

Min fråga till näringsminister Björn Rosengren är vilka initiativ som tagits för att lösa praktiska frågor som kan hänföras till ansvaret för kablar under jord.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-03 Anmäld: 2000-05-09 Besvarad: 2000-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-09)