Justitiedepartementets syn på tvångsäktenskap

Skriftlig fråga 2005/06:826 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 19 januari

Fråga 2005/06:826 av Tina Acketoft (fp) till statsrådet Jens Orback (s)

Justitiedepartementets syn på tvångsäktenskap

Svenska Dagbladet uppmärksammar den 18 januari att det är svårt för många ungdomar som hotas av hedersrelaterat våld att få adekvat hjälp från samhället. Det är inte ovanligt att orsaken till att man utsätts för hedersvåld är att man inte vill gifta sig med den som familjen har utvalt. I artikeln uttalar sig en departementssekreterare på Justitiedepartementet om tvångsäktenskap, som enligt artikeln särskilt berör hedersproblematik. ”Problemet med äktenskapsliknande ceremonier som ingås mellan ungdomar som är under 18 år, är att de inte kan upplösas eftersom det inte finns något formellt äktenskap. Eftersom de gifta flickorna betraktas som vuxna och får de vuxnas rättigheter är det ju också en möjlighet för flickorna att leva ut sin sexualitet.” Uttalandet är anmärkningsvärt eftersom det antyder att tvångsäktenskap utgör en möjlighet för minderåriga flickor från hederskulturer att komma i kontakt med sin sexualitet. Att det är en person som i sin yrkesutövning speciellt arbetar med hedersvåldsproblematik gör det ännu mer anmärkningsvärt. Man hoppas att vederbörande är felciterad. Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 16, framkommer det att det endast är fullvuxna personer som har rätt att ingå äktenskap och att ”äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke”. Folkpartiet vill att det inte ska finnas några förmildrande omständigheter att kunna gifta bort barn under 18 år.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder han tänker vidta för att se till att tjänstemännen vid Justitiedepartementet lever upp till vad som står FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-19 Anmäld: 2006-01-20 Besvarad: 2006-01-25 Svar anmält: 2006-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-25)