Julsnapsen

Skriftlig fråga 2007/08:76 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 12 oktober

Fråga

2007/08:76 Julsnapsen

av Margareta Cederfelt (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

En krögare eller restaurangägare har tillåtelse att blanda drinkar och groggar till sina gäster. Men att servera egenhändigt kryddat brännvin är förbjudet. Egenhändigt kryddat brännvin betraktas i dag som olaglig sprittillverkning. Inför varje jul aktualiseras denna problematik för de krögare och restaurangägare som många gånger vill kunna erbjuda sina gäster egenhändigt kryddade julsnapsar med lokal anknytning. Trots att snapsen oftast smakar väl kan krögaren genom att servera den egenhändigt kryddade snapsen riskera att mista sitt alkoholtillstånd, och utan tillstånd är det föga lönsamt att bedriva restaurangrörelse.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för att se till att krogar och restauranger följer gällande lagar och regler vad gäller servering av alkohol. Tyvärr förekommer regionala olikheter i tillsynen, vilket gör att många i restaurangbranschen upplever situationen närmast lotteribetonad. Vissa länsstyrelser begär in redovisning om förekommande blandningar, antal serveringstillfällen, kvantiteter och lagerhållning. Så sent som år 2006 gjorde Folkhälsoinstitutet ett skarpt uttalade om att gästgiverier saknade tillstånd att tillverka sprit. Detta är inget godtagbart förhållningssätt. Det sprider förvirring och skapar onödig belastning och oro hos krögare och restaurangägare. Det råder ingen likhet inför lagen om julsnapsarna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att julbordsätarna ska kunna beställa restaurangens eller krögarens egenkryddade julsnaps.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-12 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-17 Svar anmält: 2007-10-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-17)