jugoslaviska Röda korset

Skriftlig fråga 1998/99:818 av Wegestål, Karin (s)

Wegestål, Karin (s)
Fråga 1998/99:818 av Karin Wegestål (s) till utrikesministern om jugoslaviska Röda korset

den 29 juli

 

UNHCR varnade den 20 juli 1999 för en kritisk flyktingsituation i flera serbiska städer, som fått ta emot en våg av flyende serber och zigenare från Kosovo. De flesta nyanlända flyktingar har tagit sin tillflykt till centrala och södra Serbien. Deras boendeförhållanden är oacceptabla och UNHCR anger att det i Serbien nu finns 148 000 nyanlända flyende från Kosovo.

På grund av tidigare konflikter på Balkan har Serbien förut tagit emot en halv miljon flyktingar som tvingats fly vid krigen och utrensningarna av serber i Krajinaområdet i Kroatien och i Bosnien. Dessa bor fortfarande i lägerliknande provisorium på grund av att FR Jugoslavien under hela 90-talet av "västvärlden" hållits i påtvingad fattigdom, genom sanktioner.

Med anledning härav och många europeiska länders kallsinnighet till krigets offer i Serbien, blir naturligtvis frivilliga insatser desto viktigare. Jugoslaviska konsulatet i Malmö har samlat pengar som skänkts i Sverige på ett postgirokonto för inköp av förnödenheter till barn, bl.a. mjölkpulver som beställts i Rumänien, där priset är lägst. Förnödenheterna fördelas i Serbien genom jugoslaviska Röda korset, som är en av de få hjälporganisationer som arbetar utanför Kosovo.

Alla jugoslaviska tillgångar i utlandet blockeras tydligen nu, som en ytterligare sanktion mot det krigshärjade landet. Därför har posten i Malmö vägrat överföra de insamlade pengarna från det postgirokonto där de finns, när betalning skulle göras den 22 juli 1999 för 10 ton mjölkpulver till spädbarn i Serbien.

Min fråga är:

 

Vilka åtgärder tänker utrikesministern vidtaga för att jugoslaviska Röda korset skall få tillgång till de viktiga förnödenheter som de pengar, som enskilda och organisationer i Sverige skänkt, var avsedda för?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-07-29 Anmäld: 1999-08-03 Besvarad: 1999-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga