Jordskredssäkring

Skriftlig fråga 2018/19:471 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Vid ett möte hos Länsstyrelsen i Västra Götaland den 25 mars diskuterades infrastrukturen i och runt Göta älv. Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om att delar av älven, främst runt Lilla Edet, är instabila och består av kvicklera som lätt kan komma i rörelse och resultera i jordskred. Nyheterna har nu uppmärksammat att villaägare och kommuner som ligger utmed älven kan få bidrag med upp till 70 procent av kostnaden för att jordskredssäkra marken, ett bidrag som knappt utnyttjats då det upplevs alltför dyrt för både den enskilde och för kommunerna. 

Sjöfarten är beroende av älven och slussar för att bedriva inlandssjöfart, sjöfart som har en stor potential att kunna frakta stora volymer gods mellan Vänern och Göteborg. Det som oroar oss sverigedemokrater är att om en alltför stor kostnad läggs på enskilda villaägare och små kommuner finns det en risk att de väljer att inte jordskredsäkra eftersom kostnaden blir för stor. Om skredsäkring inte utförs finns risken att infrastrukturen får stora problem och att flera kommuner nedströms får problem med vattenförsörjningen. 

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth

 

Kan ministern se över möjligheten att staten tar hela ansvaret och kostnaden för att säkra upp infrastrukturen i och runt Göta älv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-01 Överlämnad: 2019-04-02 Anmäld: 2019-04-03 Svarsdatum: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga