Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel

Skriftlig fråga 2017/18:1585 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det fina vädret och den långa torra våren och sommaren har inneburit att bönder såväl här i Värmland som i övriga landet kommer att drabbas av små skördar, vilket leder till mindre produktion för försäljning till förädling såväl som till foder till betesdjur, vilket i sin tur för med sig att slakten av djuren ökar dramatiskt. Får man tag i foder sker detta ofta till högre priser, vilket medför lägre marginaler.

Denna situation påverkar givetvis lantbruksföretagarnas ekonomi och resultat negativt. Därtill vet vi att många lantbrukare fortsatt inte har fått sina berättigade EU-medel från Jordbruksverket utbetalda sedan tidigare år, vilket försätter många i besvärliga situationer likviditetsmässigt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Har statsrådet för avsikt att verka för att få till stånd en skyndsam utbetalning av de ännu ej utbetalade EU-medlen och därtill försöka tidigarelägga utbetalningen av innevarande års utbetalningar av EU-medel för att stärka lantbrukarnas situation och likviditet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-17 Överlämnad: 2018-07-18 Sista svarsdatum: 2018-08-01 Svarsdatum: 2018-08-07 Anmäld: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga