Jordbruksföretag med mjölkproduktion

Skriftlig fråga 2008/09:1174 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 26 augusti

Fråga

2008/09:1174 Jordbruksföretag med mjölkproduktion

av Helene Petersson i Stockaryd (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I dag lever även vår mjölk i en global värld. De svenska mjölkbönderna är mycket bekymrade över sin situation. Lönsamheten minskar drastiskt samtidigt som antalet mjölkproducenter minskar stadigt.

Produktionskostnaderna ökar samtidigt som den ersättning som mjölkbönderna får för sin mjölk ligger stilla. I jämförelse med andra länder inom EU så har genomsnittet för avsättningsindex inom EU följt produktionskostnaderna, vilket medför att det uppstår ett glapp i Sverige som inte finns i de andra länderna.

Det finns olika skäl till detta, bland annat valutan, fallande priser i detaljhandeln, effekterna av finanskrisen, stora lager inom EU och hur övriga länders regeringar har valt att möta krisen, vilket innebär att det inte är konkurrens på lika villkor. Vissa länder har valt att ge stöd till sina jordbruksföretag för att på så sätt se till att landet även efter den finansiella krisen har sina jordbruk kvar. Det finns också möjlighet att ge ränte- och amorteringsfria lån och att betala ut EU-stödet redan i oktober

Min fråga till jordbruksministern är:

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att se till att Sverige även efter den globala krisen har jordbruksföretag med mjölkproduktion?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-26 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-09 Svar anmält: 2009-09-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-09)