Jordbävningen i Albanien

Skriftlig fråga 2019/20:631 av Adnan Dibrani (S)

Adnan Dibrani (S)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Vi är många som känner sorg över den naturkatastrof som har drabbat Albanien. Samtidigt känner vi glädje över att så många har agerat och ställt upp i den akuta krisen. Nu går dock Albanien, som är ett av Europas fattigaste länder, in i nästa fas, en fas som kommer att präglas av behovet att återuppbygga det som naturen har raserat.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vad kommer regeringen att göra för att vi som enskilt land ska bistå Albanien, och vad gör vi för att EU ska bidra till att stötta Albanien i uppbyggnadsfasen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Svarsdatum: 2019-12-27 Sista svarsdatum: 2019-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga