Jordaxelns förskjutningar

Skriftlig fråga 2020/21:2709 av Lars Andersson (SD)

Lars Andersson (SD)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Miljöministern uttryckte genom en tweet nyligen att den globala klimatkrisen förskjutit jordaxeln och att det är människans beteende som ligger till grund för detta. Uttalandet baseras tydligen på en statlig kinesisk utredning som nyligen presenterats.

Att den globala uppvärmningen ställer till problem på ett antal ställen i världen råder det föga tvivel om, och att detta delvis kan ha att göra med människans fotavtryck i tillägg till jordens naturliga cykler av varmare och kallare perioder är naturligtvis fullt möjligt. Dock har jag personligen aldrig tidigare nåtts av informationen att vårt fotavtryck förskjuter jordaxeln, vilket låter minst sagt oroväckande.

Det verkar inte framgå av studien vilka underliggande orsaker som har påverkat den riktningsförändring som skedde på1990-talet, vilket påpekas i studien, och studien verkar inte heller ta med i beaktande de så kallade Milankovitchcyklerna som enligt vedertagna vetenskapliga teorier styr växlingen mellan istider och mellanistider.

Som jag förstår det utifrån ett strikt amatörperspektiv så innebär dessa cyklar att jorden ”vinglar” lite i rymden och således rör på sig kontinuerligt. Dessa cyklar, som jag uppfattat det, är långsamma variationer av solljus till jorden som påverkas av regelbundna förändringar av vår planets rörelse kring solen.

Jag förstår naturligtvis att Twitter inte är ett forum där man specifikt kan informera på en speciellt djup nivå, vilket, tillsammans med ministern till synes kategoriska uttalande, är anledningen till att jag ställer denna fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Är det ministerns uppfattning att denna kinesiska studie ersätter teorin om Milankovitchcyklerna som i över hundra år varit den rådande modellen för jordaxelns periodiska förskjutningar, och hur påverkar det i så fall regeringens åtgärder på miljö- och klimatområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-28 Överlämnad: 2021-04-29 Anmäld: 2021-04-30 Svarsdatum: 2021-05-05 Sista svarsdatum: 2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga