Jobbstimulans och ekonomiskt bistånd

Skriftlig fråga 2012/13:542 av Wasberg, Meeri (S)

Wasberg, Meeri (S)

den 27 maj

Fråga

2012/13:542 Jobbstimulans och ekonomiskt bistånd

av Meeri Wasberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Med anledning av debatten om 2012/13:SoU22 Jobbstimulanser inom det ekonomiska biståndet finner jag det angeläget att höra hur statsrådet ser på några av de spörsmål som lyftes i debatten.

Den så kallade Landskronamodellen har vid olika tidpunkter lyfts fram som ett exempel på där kommunen genomför ”jobbstimulerande” åtgärder även för dem som fyllt 25 år. Det har vittnats om att personer har fått flytta möbler, utföra trädgårdsarbete hemma hos kommunala tjänstemän etcetera. Denna modell har kritiserats av Socialstyrelsen men har ändå fortsatt att verka. I debatten framkom att det finns partier som anser att detta inte heller är förenligt med lagstiftningen.

De personer vars enda försörjningshinder är arbetslöshet förtjänar stöd och hjälp för att komma vidare, vilket också den proposition som låg till grund för betänkandet tar fasta på i formuleringar som ”praktik eller annan kompetenshöjande insats”.

Därför undrar jag på vilket sätt socialministern avser att säkerställa att det är propositionens innehåll som också kommer att verkställas och ifall socialministern delar min uppfattning att olika ”hemmasnickrade” modeller som inte lever upp till propositionens intentioner ska upphöra.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-27 Anmäld: 2013-05-28 Svar anmält: 2013-06-12 Besvarad: 2013-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-12)