Jobbskatteavdrag för sjöfolk

Skriftlig fråga 2006/07:1058 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 20 april

Fråga

2006/07:1058 Jobbskatteavdrag för sjöfolk

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Vid en interpellationsdebatt den 16 mars uttalade finansministern viss förståelse över att sjömän, sjöbefäl och fartygsbefäl skulle kunna omfattas av jobbskatteavdrag. Enligt protokollet sade finansministern följande: ”Men vi har naturligtvis anledning att i denna fråga liksom i många andra frågor fundera på vad man kan göra för att utveckla ett system som bidrar till att fler människor kommer i arbete och att fler människor, till exempel sjömän, tycker att det är värt att göra en extra ansträngning och att arbeta extra.” Trots detta uttalande kan jag notera att det inte kom något förslag om jobbskatteavdrag för sjöfolk i regeringens ekonomiska vårproposition.

Min fråga är därför om en lagändring förbereds på annat sätt så att sjöfolk kan få ett jobbskatteavdrag i likhet med landbaserade arbetstagare.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-04-20 Anmäld: 2007-04-20 Besvarad: 2007-04-25 Svar anmält: 2007-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-25)