Jobb till personer med kort utbildning

Skriftlig fråga 2017/18:1337 av Jan Ericson (M)

Jan Ericson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Hälften av dem som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har endast förgymnasial utbildning. Personer med förgymnasial utbildning har betydligt sämre chanser att få ett jobb, och till skillnad från de flesta andra grupper har denna grupp haft en tydligt negativ utveckling på arbetsmarknaden trots goda tider.

Den 1 maj 2016 utlovade Stefan Löfven 5 000 beredskapsjobb som ett svar på behovet av enkla jobb, bland annat för lågutbildade nyanlända. I mars 2018 fanns 1 170 beredskapsjobb. Utvärderingar visar dock att majoriteten (58 procent) av beredskapsjobben gick till personer med eftergymnasial utbildning.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att personer med kortare utbildning ska komma in på arbetsmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-23 Överlämnad: 2018-05-23 Anmäld: 2018-05-24 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30
Svar på skriftlig fråga