Jobb för lärare med invandrarbakgrund

Skriftlig fråga 2005/06:874 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 26 januari

Fråga 2005/06:874 av Luciano Astudillo (s) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Jobb för lärare med invandrarbakgrund

Lärare med utländsk bakgrund upplever att de haft svårt att få jobb. Grunden uppges vara deras utländska bakgrund och att de hindras av den svenska byråkratin. Rapporten Lärare i ett nytt land offentliggjordes den 25 januari 2006. Studien visar att 86 % av dem som ansökt om intyg från Högskoleverket blivit behöriga som lärare i Sverige. Nästan alla av dem som fått behörighetsbevis är invandrare vilka jobbat som lärare innan de flyttade till Sverige. Fyra femtedelar av dem har sedan fått jobb som lärare. Detta kan låta bra, men samtidigt visar rapporten att mer än 40 % av de invandrade lärarna upplevt att de haft svårt att få jobb i Sverige på grund av sin utländska bakgrund. Mer än hälften tycker att de behandlats orättvist jämfört med sina kolleger som utbildats i Sverige. Rapporten visar också att den svenska byråkratin sätter hinder i vägen. Många gånger kan Högskoleverket inte ge besked om vilka kompletteringar som krävs förrän studenten redan är antagen. Vidare krävs att läraren är arbetslös för att få uppdragsutbildningar. Dessutom behöver en del invandrare introduktionsplatser med handledning. Introduktionsplatserna kan vara svåra att ordna och de är dessutom oftast obetalda. Insatser görs i Sverige, men det är alltför få utländska pedagoger som vi förmår att ta vara på, vilket är ett slöseri. Detta beror delvis på att de uppställda kraven för att få svensk behörighet behöver moderniseras. Utländska pedagoger hamnar i ett moment 22, vilket rapporten synliggör. Dessutom sker mycket av insatserna för kompletterande utbildningar utan nationell samordning. En nationell översyn av hur vi tillvaratar utländska pedagoger borde göras.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att förbättra situationen för invandrade lärare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-26 Anmäld: 2006-01-26 Besvarad: 2006-02-01 Svar anmält: 2006-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-01)