JK:s beslut att inte utge kompensation till tvångssteriliserade

Skriftlig fråga 2013/14:697 av Jonas Gunnarsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

JK beslutade den 17 juni att inte utge ersättning till dem som anfört skadeståndsanspråk med anledning av den tvångssterilisering de tvingats genomgå till följd av den gamla könstillhörighetslagen. Kravet på tvångssterilisering för den som vill ändra könsidentitet togs bort av riksdagen 2013. Tidigare samma år kom kammarrätten i Stockholm fram till att kravet på tvångssterilisering stred mot svensk grundlag liksom mot Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I juni 2013 antog Europarådets parlamentarikerförsamling resolution 1945 (2013), som stöttades av de svenska riksdagsledamöter som deltog i omröstningen. Resolutionen är tydlig i att tvångssteriliseringar och -kastration är oacceptabelt och att de som utsatts för detta bör ges en offentlig ursäkt och någon form av finansiell kompensation. Sverige har en lång och grym historia på det här området. I många delar har vi hanterat detta och synliggjort vår historia och utgett kompensation till dem som utsattes för denna kränkning från 30-talet fram till mitten av 70-talet. Logiskt vore att den principen också utsträcks till att omfatta denna den sista grupp samhället utsatt för detta människorättsvidriga övergrepp. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Avser justitieministern att vidta några åtgärder i syfte att personer i denna sista grupp samhället har utsatt för denna grymma behandling ska få en officiell ursäkt och kompensation i enlighet med nämnd resolution och i likhet med hur andra grupper som utsatts för samma sak har hanterats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-18 Överlämnad: 2014-06-19 Besvarad: 2014-06-25 Sista svarsdatum: 2014-06-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga