Jernhusen och stationerna

Skriftlig fråga 2013/14:476 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 10 mars

Fråga

2013/14:476 Jernhusen och stationerna

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Det statliga bolaget Jernhusen förvaltar bland annat våra stationsbyggnader. Dessa ingår i affärsområdet Stationer, vars målsättning enligt årsredovisningen 2012 är:

Jernhusens affärsområde Stationer äger, utvecklar och förvaltar stationer samt tillhandahåller tjänster och funktioner relaterade till dessa. Centralstationen ska ses som stadens naturliga mötesplats med trivsam miljö och god, genomtänkt service för resenären.

Lyriskt beskrivs stationerna som marknadsplatser och centrum för event (våra myndigheter har problem med att skriva svenska nu för tiden) och reklam.

Verkligheten är en annan. Jernhusen satsar huvudsakligen på de tre storstädernas stationer och säljer successivt av mindre stationer. Egentligen händer föga ens på medelstora och större orters stationer. Landskrona med över 40 000 invånare, Skånes sjätte kommun i befolkningsstorlek, fick en helt ny station då Västkustbanan tillkom. Det gjordes en avsiktsförklaring mellan kommunen och Jernhusen om att utveckla stationsområdet, men föga har hänt från Jernhusens sida. Biljetter säljs inte längre över disk, och väntsalen i en närliggande affär är ett provisorium. En provisorisk byggnad för pressbyrå har också slagits upp. Eftersom Jernhusen inte ser några kommersiella möjligheter i Landskrona Nya station lämnas den åt sitt öde.

Fråga:

Genom vilka initiativ avser statsrådet genom staten och Jernhusen att utveckla även stationerna och stationsområdena utanför de tre storstäderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-10 Anmäld: 2014-03-11 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)