Jernhusen och kollektivavtalskrav

Skriftlig fråga 2013/14:477 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 10 mars

Fråga

2013/14:477 Jernhusen och kollektivavtalskrav

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

På sin hemsida skriver Jernhusen följande om sina lokaler:

 ”Jernhusen äger och förvaltar i stort sett alla stationer längs med svenska järnvägen, utöver det så äger vi mark nära stationerna som vi förädlar genom att bygga nya byggnader såsom kontor och butiksbyggnader, godsterminaler och depåer.

Vi arbetar aktivt och nära våra kunder. Att vi har gröna hyresavtal ser vi som en självklarhet och vår strävan mot att grön certifiera våra byggnader är naturligtvis helt i linje med våra fastigheter som ligger i navet av kommunala kommunikationer på de flesta orterna runt om i Sverige.”

 Jernhusen har satsat nästan alla sina resurser på de tre storstäderna och där velat förvandla centralstationerna till köpcentrum. Att företaget satsar på klimat och miljö är lovvärt, men frågan är vilka arbetsrättsliga krav företaget ställer. Gröncertifierade byggnader uppförda med svart arbetskraft och gröna hyresavtal fyllda av oorganiserade vore ju inte så lyckat.

Fråga:

Hur avser statsrådet att kvalitetssäkra att Jernhusen tillämpar kollektivavtal i all sin verksamhet inklusive underentreprenörer samt att alla Jernhusens lokalhyresgäster tillämpar kollektivavtal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-10 Anmäld: 2014-03-11 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)