Jemen

Skriftlig fråga 2009/10:400 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 14 januari

Fråga

2009/10:400 Jemen

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Storbritanniens premiärminister Gordon Brown bjuder in till ett internationellt möte med anledning av utvecklingen i Jemen. Mötet ska hållas den 28 januari i London, samtidigt som ett möte om Afghanistan ska hållas. I båda länderna dominerar patriarkala strukturer.

I Jemen är månggifte och barnbrudar vanligt förekommande. Barnadödligheten är hög, och en hög andel av kvinnorna men även män är inte skriv- och läskunniga. Att satsa på arbete för jämställdhet är samtidigt att satsa på utveckling och säkerhet.

Men kvinnor som samverkanspartner för förändring har fallit bort även i debatten om Jemen. Kvinnorna har osynliggjorts och ses än mindre som självständiga aktörer. Omvärlden riskerar därmed att ställa upp på högermuslimers kvinnosyn. Ska kvinnor i Jemen tvingas acceptera detta? För analyser om stöd till den jemenitiska regeringens arbete mot grov kriminalitet, diskussioner om terrorism i regionen och om hur ekonomiska, sociala och hälsopolitiska reformer kan befrämjas behöver både kvinnor och män inkluderas. Hur kommer regeringen att agera för att jemenitiska kvinnor ska få en berättigad plats i ansträngningarna för att reformera sitt land, Jemen?

Min fråga till utrikesministern är om han avser att agera för att kvinnor ska få en berättigad plats i ansträngningarna för att reformera Jemen.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-01-14 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-21 Svar anmält: 2010-01-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-21)