Jävsförhållande vid rådgivning till regeringen

Skriftlig fråga 2011/12:447 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 2 mars

Fråga

2011/12:447 Jävsförhållande vid rådgivning till regeringen

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Nyligen har det uppmärksammats att ett vinstdrivande vårdföretag är till salu och attledningen för företaget har bonusavtal som innebär mångmiljonbelopp till flera av toppcheferna. Företaget är högt värderat vilket förmodligen bygger på att man verkar inom ett område där det är medborgarna som nästan uteslutande står för finansieringen genom skattemedel. Företagets koncernchef är en av regeringens rådgivare i frågor som berör vinstdrivande vårdföretags intressen inom den gemensamt finansierade vården och omsorgen.

En aspekt som inte går att komma ifrån är huruvida regeringens politik, som utformats på grundval av ideologiskt ställningstagande och råd, kommit att påverka värdering av vinstdrivande vårdföretag och dess möjlighet att expandera. Att vinstdrivande vårdföretag i dag gör stora vinster kan i flera fall härledas till den politik som regeringen aktivt bedriver.

Min fråga till statsminister Reinfeldt är följande:

Har statsminister Reinfeldt analyserat den eventuella risken för jävsförhållande i samband med att regeringen utsett politiska rådgivare från vinstdrivande vårdföretag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-02 Anmäld: 2012-03-12 Besvarad: 2012-03-14 Svar anmält: 2012-03-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-14)