Järnvägsutredning Bollebygd-Borås

Skriftlig fråga 2011/12:643 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 8 juni

Fråga

2011/12:643 Järnvägsutredning Bollebygd-Borås

av Hans Olsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Borås stad har via kommunstyrelsen begärt en järnvägsutredning för Bollebygd–Borås. Dåvarande Banverket gjorde en sådan förstudie 2005. Det finns för närvarande ett antal olika sträckningsalternativ för ny järnväg på sträckan Göteborg–Borås och en eventuell Götalandsbana väster om och genom Borås. Oklarhet kring statens intentioner förhindrar annan markanvändning och förlamar utvecklingen i främst Borås men även i Bollebygd.

Detta är ett stort problem inte bara för Borås utan för hela regionen. En stark och långsiktigt hållbar tillväxt av regionen med regionförstoring och större gemensamma arbetsmarknadsregioner förutsätter en utbyggd och effektiv järnvägsförbindelse Göteborg–Borås som också innefattar Landvetters flygplats. Sträckan mellan regionens två största städer utgör rikets tredje största reserelation med starkt dubbelriktad pendling.

I Kapacitetsutredningen och i propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur framhålls Trafikverkets roll som samhällsbyggare med ökat ansvar för samverkan med kommuner och regioner samt beaktande av deras planering och utvecklingsfrågor. Borås stad har diskuterat järnvägsplaneringen med Trafikverket och erbjudit finansiering av utredningskostnader. Sedan några månader har dock Trafikverket ensidigt avbrutit alla diskussioner. Nu måste statsrådet ta initiativ i frågan.

Genom vilka initiativ avser statsrådet att öppna upp för en järnvägsutredning för Bollebygd–Borås varigenom också statens järnvägsstrategi för sträckan Göteborg–Borås samt i fråga om Götalandsbanan samtidigt klarläggs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-08 Anmäld: 2012-06-08 Besvarad: 2012-06-20 Svar anmält: 2012-06-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-20)