Järnvägsmarknaden

Skriftlig fråga 2021/22:1396 av Anna-Belle Strömberg (S)

Anna-Belle Strömberg (S)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Avregleringen av järnvägsmarknaden har sedan 1990-talet lett till att staten har delat upp verksamheten i olika delar. En del, till exempel en anläggning, ägs och drivs numera i förvaltningsform där vidmakthållande och utbyggnad av anläggningen upphandlas. Den andra delen, transporter av gods samt persontrafik, drivs i aktiebolagsform och är konkurrensutsatt.

Även om det har gått nästan trettio år sedan avregleringen ägde rum har vi fortfarande inte fått en blomstrande marknad med många olika företag. Majoriteten av aktörerna är aktiebolag som ägs av olika europeiska eller asiatiska stater. Detta skiljer sig till exempel från avregleringen av telekommarknaden som har skapat mer dynamik och utveckling för branschen och gynnat kunderna. Förmodligen har detta bidragit till att branschen inte blivit mer attraktiv än för det statliga kapitalet som redan fanns i branschen innan avregleringen.

Många bolag brottas nu med kompetensförsörjningen, och detta blev extra tydligt under pandemin. Lokförare är numera ett bristyrke, bara för att nämna en av alla kompetenser som saknas inom branschen.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

 

Vilka åtgärder har ministern övervägt att vidta för att hjälpa branscher med påtagliga kompetensbrister, och är en sammanslagning av flera bolag som ägs av svenska staten ett alternativ för att uppnå en bättre effektivitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-03-30 Överlämnad: 2022-03-30 Anmäld: 2022-03-31 Sista svarsdatum: 2022-04-06 Svarsdatum: 2022-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga