Omfattande planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

järnvägen Olofström-Karlshamn

Skriftlig fråga 2004/05:1840 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 9 juni

Fråga 2004/05:1840

av Lars Wegendal (s) till statsrådet Ulrica Messing om järnvägen Olofström@Karlshamn

Ur miljösynpunkt är det viktigt att satsningar görs för att föra över transportvolymer från lastbil till järnväg och andra miljövänligare transportslag.

Två stora företag, Ikea och Volvo, har en transportintensiv verksamhet i södra Kronobergs län och i Blekinge.

Järnvägen går i dag från Älmhult på Södra stambanan till Olofström och används i dag till största delen av Volvo för transporter mellan Olofström och Göteborg. En gång i tiden gick järnvägen ända till Karlshamn, men när persontrafiken lades ned för över 30 år sedan revs delen mellan Olofström och Karlshamn upp. Det innebär att företagen inte kan utnyttja hamnarna i Karlshamn och Karlskrona på ett optimalt och miljöriktigt sätt.

Karlshamns kommun, tillsammans med angränsande kommuner, har också under många år drivit ett projekt där man via en sydostlänk skulle knyta samman hamnen i Karlshamn med Södra stambanan. Periodvis har projektet drivits intensivt. Nu är projektet åter aktuellt med anledning av att de ovan nämnda transportintensiva företagen är intresserade att skeppa varor via hamnarna i Karlshamn och Karlskrona.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att knyta samman hamnen i Karlshamn med Södra stambanan genom att järnvägen Karlshamn@Olofström byggs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-09 Anmäld: 2005-06-09 Besvarad: 2005-06-15 Svar anmält: 2005-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-15)