Järnvägen Emmaboda-Karlskrona

Skriftlig fråga 2007/08:720 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 6 februari

Fråga

2007/08:720 Järnvägen Emmaboda–Karlskrona

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Kust-till-kust-banan som sammanbinder de tre residensstäderna Kalmar, Växjö och Karlskrona är i behov av en upprustning. Banan behöver upprustas så att restiderna kan bli kortare och säkerheten för både tågresenärer och bilister förbättras utmed banan.

Det råder dock stor osäkerhet omkring järnvägens framtid då det inte finns någon exakt tidpunkt för en byggstart angiven. Banverket har på uppdrag av regeringen genomfört en översyn av sina framtidsplaner och överlämnat ett förslag till regeringen. Men något beslut om järnvägsinvesteringar har inte fattats ännu. Det råder i dag stor osäkerhet omkring vad som kommer att hända med den nödvändiga upprustningen av järnvägsträckan.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka initiativ som statsrådet har tagit för att en uppstart av upprustningen av järnvägssträckan Emmaboda–Karlskrona ska ske inom kort.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-06 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)