Jämviktsarbetslöshetsmål

Skriftlig fråga 2006/07:544 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 25 januari

Fråga

2006/07:544 Jämviktsarbetslöshetsmål

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Finansministern själv och hans kolleger har såväl i valrörelsen som under tiden efter valsegern hävdat att Sverige har massarbetslöshet eller ett utanförskap på mellan en miljon och en och en halv miljon svenskar. Finansministern har vidare starkt hävdat att hans politik för jobben med skattesänkningar och försämrade ersättningsnivåer vid arbetslöshet och sjukdom ska ge jobb till huvuddelen av de personer som i dag står utanför arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutets (KI:s) decemberrapport är därför en intressant läsning, även om den i sig inte heller representerar någon absolut sanning.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att Sverige kommer att ligga på en jämviktsarbetslöshet på 4,5 % 2008. Det framgår av ett diagram att sysselsättningsökningen beräknas att ligga på en topp 2007 för att snabbt rasa ned till oförändrad eller minskad sysselsättning 2010.

Min fråga till ministern är:

Eftersträvar finansministern i sin ekonomiska politik att uppnå ett lägre mål för den öppna arbetslösheten under mandatperioden än det som KI och därmed hans nuvarande statssekreterare tidigare förespråkat i form av jämviktsarbetslöshet, alltså 4,5 % öppen arbetslöshet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-25 Anmäld: 2007-01-25 Besvarad: 2007-01-31 Svar anmält: 2007-02-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-31)