Jämställt företagande

Skriftlig fråga 2016/17:1857 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I den senaste GEM-rapporten om entreprenörskap (2017) konstateras bland annat att det dramatiska fall i det totala entreprenörskapet (TEA-indexet) som kunde noteras 2014 återhämtats 2016. Vidare skriver rapportförfattarna: Uppgången domineras dessutom av en ökning i kvinnors entreprenörskap. Det innebär att den osäkerhet som präglade debatten kring välfärdsföretagande, RUT och ROT och som troligen förklarade den kraftiga minskningen 2014, gradvis har undanröjts. GEM-undersökningen genomfördes våren 2016 innan Reepalu-utredningen lades fram och eventuella effekter på entreprenörskapet i hägnet av den följande debatten kommer att visa sig i 2017 års siffror. En högst oroväckande kommentar med tanke på den höga andelen kvinnliga företagsledare inom välfärdssektorn.

Samtidigt skriver regeringen i ett av sina jämställdhetsmål att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att starta och driva företag som kan växa och generera inkomst.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att den nuvarande diskussionen om vinster i välfärden inte ska påverka graden av kvinnors företagande negativt, och hur arbetar ministern och regeringen för att uppnå jämställdhetsmålet om kvinnors och mäns företagande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-29 Överlämnad: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13
Svar på skriftlig fråga