Jämställdhetsintegrering av regeringens politik avseende hälso- och sjukvård

Skriftlig fråga 2012/13:521 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 17 maj

Fråga

2012/13:521 Jämställdhetsintegrering av regeringens politik avseende hälso- och sjukvård

av Eva-Lena Jansson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

På regeringens hemsida kan man läsa att regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting för 2013 som bygger på en prestationsbaserad ersättningsmodell. Den ska stimulera landstingen att erbjuda patienter snabbare tillgång till vård i enlighet med vårdgarantin och att eliminera vårdköerna. Det framgår dock inte hur eller om regeringen vill stimulera att hälso- och sjukvården ska präglas av ett jämställt synsätt.

Min fråga till socialminister Hägglund är följande:

Avser socialministern att vidta åtgärder i syfte att påbörja arbetet med att jämställdhetsintegrera regeringens politik avseende hälso- och sjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-17 Anmäld: 2013-05-17 Svar anmält: 2013-05-29 Besvarad: 2013-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-29)