jämställdhetsaspekter i arbetsskadeförsäkringen

Skriftlig fråga 1998/99:761 av Wahlström, Göte (s)

Wahlström, Göte (s)
Fråga 1998/99:761 av Göte Wahlström (s) till jordbruksministern om jämställdhetsaspekter i arbetsskadeförsäkringen

den 23 juni

 

Under senare tid har frågan om kvinnornas situation inom arbetsskadeförsäkringens område diskuterats. TCO har drivit frågan om könsneutralitet till Europeiska kommissionen. I en rapport från Metallindustriarbetareförbundets kongress 1999, Ett krafttag för arbetsmiljön, finns också kvinnornas speciella förhållanden omnämnt.

Från kvinnor inom vården, och deras fackliga organisationer, kommer alltmera alarmerande rapporter om förslitningsskador och utbrändhet.

Kvinnornas situation är speciell på arbetsmarknaden. Trots detta förhållande tar lagstiftningen inom arbetsskadeområdet inte fasta på problematiken.

Under hösten 1999/våren 2000 har aviserats, att en proposition rörande ny arbetsskadeförsäkring skall underställas riksdagen. Min förhoppning är att det i propositionen kommer att finnas initiativ utifrån jämställdhetsperspektiv.

 

Min fråga till ministern är om ministern har för avsikt att uppmärksamma kvinnornas och "kvinnoyrkenas" situation inför den kommande propositionsskrivningen inom arbetsskadeförsäkringens område.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-23 Besvarad: 1999-07-28 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga