jämställdhetsarbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Skriftlig fråga 2003/04:1058 av Schyman , Gudrun (v)

Schyman , Gudrun (v)

den 8 april

Fråga 2003/04:1058

av Gudrun Schyman (v) till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhetsarbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete färgas fortfarande av traditionella föreställningar om kön. Det skriver Socialstyrelsen i två nya rapporter. Inom hälso- och sjukvården visar ny könsuppdelad statistik att det finns skillnader i behandlingsfrekvensen och val av behandling mellan män och kvinnor.

Inom socialtjänsten har frågan om jämställdhet ur ett brukarperspektiv fått mycket liten uppmärksamhet. En slutsats från båda rapporterna är att i de fall kvinnor och män har olika behov blir insatser som tar hänsyn till detta mer effektiva.

Min fråga till statsrådet Mona Sahlin är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra jämställdhetsarbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-08 Anmäld: 2004-04-13 Besvarad: 2004-04-15 Svar anmält: 2004-04-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-15)