jämställdhetsarbete för män

Skriftlig fråga 2004/05:527 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 6 december

Fråga 2004/05:527

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Jens Orback om jämställdhetsarbete för män

Ett vanligt fokus i jämställdhetsdebatten är att undanröja hinder som ur ett könsperspektiv kan öka möjligheterna för kvinnor att göra otraditionella val. Samhället består dock av två kön.

I rapporten Lärarstudenters val av inriktning visar Högskoleverket på en rad brister i den nya lärarutbildningen. Av rapporten framgår att bland de blivande lärarna är det brist på män som vill arbeta med barn i de lägre åldrarna. Det finns ett könsmönster där kvinnor främst söker sig till yngre barn medan män i första hand vill arbeta med äldre barn samt ungdomar.

Ordföranden i delegationen för jämställdhet i förskolan konstaterar i en debattartikel i DN den 3 december att pedofildebatten har skrämt bort männen från att arbeta i förskolan och skolan. Detta har också bidragit till att minska nyrekryteringen. En attitydförändring är viktig: det finns jämställdhetsförespråkare som beklagligtvis är tveksamma till män i förskolan.

Detta är bekymmersamt eftersom både kvinnor och män behövs i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Inte minst bland yngre barn kan det vara viktigt med manliga lärare eftersom det annars blir en brist på sunda naturliga manliga förebilder i vardagen.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga jämställdhetsministern:

Vad avser ministern att göra för att båda könen uppmärksammas i jämställdhetsarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-12-06 Anmäld: 2004-12-06 Besvarad: 2004-12-15 Svar anmält: 2004-12-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-15)