Jämställdheten inom statens FOU-satsningar

Skriftlig fråga 2005/06:124 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 13 oktober

Fråga 2005/06:124 av Gudrun Schyman (-) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Jämställdheten inom statens FOU-satsningar

Produktionstekniken inom bilindustrin är byggd av och för män och det betyder ofta en ergonomisk osund miljö för kvinnor. Produktionstekniken vid Volvo Torslandas löpande band klarar enligt företagets riskbedömning bara bilbyggare som är under 195 centimeter och över 163 centimeter. Den begränsningen drabbar 1 % av männen och 28 % av kvinnorna.

I en nyligen avfattad dom i Arbetsdomstolen dömdes Volvo att betala en kvinna som anmält företaget till JämO ett skadestånd på 40 000 kr.

Den 19 augusti i år fick fordonsindustrin, genom ett avtal inom ramen för det så kallade Trollhättepaketet, närmare 1 miljard kronor (910 miljoner) till forskning och utveckling inom IT och produktionsteknik i fordonsindustrin. Över 600 miljoner av forskningspengarna ska gå till produktionsteknisk forskning.

Om den statliga satsningen inte ens antyder några genuskrav kommer genusfrågan heller inte att komma upp i den programstyrelse som ska fördela pengarna. Där sitter åtta personer, fyra från staten och Göteborgsregionen och fyra från industrin. Samtliga är män.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkra jämställdhetskraven i den programstyrelse som ska fördela forskningsbidragen i Trollhättepaketet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-13 Anmäld: 2005-10-13 Besvarad: 2005-10-19 Svar anmält: 2005-10-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-19)