jämställdheten inom Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2004/05:1395 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 11 april

Fråga 2004/05:1395

av Gudrun Schyman (-) till försvarsminister Leni Björklund om jämställdheten inom Försvarsmakten

JämO hotar försvaret med 750 000 kr i vite för att man inte lever upp till jämställdhetslagen. Försvaret minskar samtidigt resurserna för jämställdhetsarbetet och de som arbetar med frågorna inom Försvarshögkvarteret känner sig motarbetade. Resursminskningens konsekvenser beskrivs i en intern rapport där man säger att omorganisationen speglar de medvetna eller omedvetna attityder som önskar att Försvarsmaktens personal ska bestå av "vita heterosexuella män, yngre än 40 år, födda av tredje generationens svenska föräldrar, som visar att de är riktiga män genom en rejäl bakfylla på jobbet då och då". Den normen sitter i väggarna, säger en av de anställda (DN den 6 april 2005)

Jag vill fråga statsrådet:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetet inom Försvarsmakten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-11 Anmäld: 2005-04-12 Besvarad: 2005-04-20 Svar anmält: 2005-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-20)