jämställdheten inom Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2004/05:1393 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 11 april

Fråga 2004/05:1393

av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Jens Orback om jämställdheten inom Försvarsmakten

Försvaret ska minska resurserna för jämställdhetsarbetet. De som arbetar med frågorna inom Försvarshögkvarteret uppger att de känner sig motarbetade. De beskriver, i en intern rapport, att resursminskningens konsekvenser blir en omorganisation som speglar medvetna eller omedvetna attityder som önskar att Försvarsmaktens personal ska bestå av "vita heterosexuella män, yngre än 40 år, födda av tredje generationens svenska föräldrar, som visar att de är riktiga män genom en rejäl bakfylla på jobbet då och då". Den normen sitter i väggarna, säger en av de anställda (DN den 6 april 2005) Samtidigt hotar JämO försvaret med 750 000 kr i vite för att man inte lever upp till jämställdhetslagen.

Det är uppenbart att Försvarsmakten brister i kunskaper om både jämställdhetslagstiftningen och dess tillämpning. Den feministiska analys som regeringen vill ska genomsyra samtliga politikområden tycks inte ha nått Försvarshögkvarteret.

Jag vill fråga statsrådet:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att kunskapen om den patriarkala maktordningen och dess diskriminerande konsekvenser fortsättningsvis ska prägla Försvarsmaktens verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-11 Anmäld: 2005-04-12 Besvarad: 2005-04-20 Svar anmält: 2005-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-20)