Jämställdheten i insynsråden

Skriftlig fråga 2007/08:635 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 24 januari

Fråga

2007/08:635 Jämställdheten i insynsråden

av Birgitta Eriksson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Eftersom det i Tullverkets insynsråd har utsetts två riksdagsledamöter som är män – Ulf Sjösten, m, och Jörgen Johansson, c – så undrar jag över hur jämställdhetsfrågan drivs vad gäller de insynsråd som valts och väljs till de statliga myndigheterna. Om det ska väljas två ledamöter från riksdagen så borde det inte vara så svårt att hitta en man och en kvinna, dessutom med olika blocktillhörighet, i synnerhet när det finns nominerade som det varit fallet i fråga om Tullverket.

Hur avser statsrådet att verka för jämställdhet vid regeringens tillsättning av insynsledamöter från riksdagen i insynsråden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-24 Anmäld: 2008-01-24 Besvarad: 2008-01-30 Svar anmält: 2008-01-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-30)