jämställdhet inom privat vård

Skriftlig fråga 1999/2000:192 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 november

Fråga 1999/2000:192

av Carina Hägg (s) till socialminister Lars Engqvist om jämställdhet inom privat vård

Praktikertjänst @ styrelsen består av tretton personer, nio män och fyra kvinnor, Bure Hälsa och Sjukvård @ styrelsen består av sex män, Partena Care AB @ styrelsen består av sju män, M & M Medical @ styrelsen består av tre män, ISS Care Service @ styrelsen består av tre män, Carema Vård och Omsorg AB @ styrelsen består av sex personer, en kvinna och fem män, Ceratus har inte utsett sin styrelse än.

Andra som är ansvariga i den privata vårdbranschen har vägrat att svara. Men det är om inte förvånande så ändå en mycket tydligt bild av att när kvinnorna äntligen kommit in i landstingens ledningar, så sker en snabb maktförskjutning, från landstingsfullmäktige och de kvinnliga politikernas inflytande, till männen och de slutna bolagsrummen. Utvecklingen går här åt fel håll och jag har redan tidigare påtalat min oro och behovet av att socialministern uppmärksammar frågan.

Nu föreligger än tydligare fakta, så frågan borde inte längre kunna förbigås med tystnad av regeringen. Det är dags att reagera. I dag går det att sätta ett likhetstecken mellan att främja privat vård och att främja enkönad makt.

Min fråga till socialminister Lars Engqvist är:

Har regeringen vidtagit åtgärder för att motverka den oroväckande situationen med bristande jämställdhet inom privat vård?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-10 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-17)