Jämställdhet i vården

Skriftlig fråga 2006/07:386 av Flyborg, Eva (fp)

Flyborg, Eva (fp)

den 18 december

Fråga

2006/07:386 Jämställdhet i vården

av Eva Flyborg (fp)

till statsrådet Nyamko Sabuni (fp)

Forskningen visar att ojämlikheten mellan kvinnor och män inom vården består. Flera forskare har till och med visat att behandlingen av kvinnor och män skiljer sig så åt att det i vissa fall påverkar möjligheterna att överleva.

Mycket av den medicinska forskning utförs också av män och med mannen som studieobjekt och norm. Erfarenheterna visar att resultaten inte i alla aspekter är tillämpliga på kvinnan.

Inom läkemedelsforskningen har det skett en glädjande förändring genom att kvinnor nu är väl representerade i kliniska läkemedelsstudier. Könsspecifika aspekter värderas således alltid inför godkännande av nya läkemedel. Men detta synsätt borde prägla även forskning om diagnos- och behandlingsmetoder som ligger utanför läkemedelsområdet.

Ett mer genomtänkt genusperspektiv behövs i vården. Förslag måste utarbetas för ett jämställt bemötande och behandling av både kvinnor och män inom sjukvården.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män inom vården.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-12-18 Anmäld: 2006-12-18 Besvarad: 2007-01-10 Svar anmält: 2007-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-10)