Jämställdhet i religiösa lokaler

Skriftlig fråga 2006/07:207 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 23 november

Fråga

2006/07:207 Jämställdhet i religiösa lokaler

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Nyamko Sabuni (fp)

Jämställdhet ska genomsyra alla områden. Jag vill här fästa uppmärksamheten på plan- och bygglagen ur ett jämställdhetsperspektiv när det gäller byggandet av religiösa samlingslokaler.

Flera av de religioner som är verksamma i Sverige har en tradition att skilja kvinnor och män åt i kyrkobyggnaden. Jag anser att dessa religioner måste anpassa sig till de normer och regler som finns här. Sverige är ett land som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Då är det inte acceptabelt att bygga samlingslokaler så att man skiljer kvinnor och män åt i byggnaden.

Självklart ska vi ha religionsfrihet. Men det är samtidigt viktigt att försvara andra värden och öppet ta ställning när dessa värden kolliderar med religionsfriheten. Jämställdheten är ett sådant värde. Det måste det svenska samhället våga hävda. Det är också svårt att se att en lagändring som ökar jämställdheten i religiösa samlingslokaler skulle utgöra något hot mot religionsfriheten. En ändring bör därför göras i plan- och bygglagen med syfte att öka jämställdheten i religiösa samlingslokaler.

Jag vill därför fråga:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta när det gäller jämställdheten i religiösa lokaler i det avseende som här har beskrivits?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-11-23 Anmäld: 2006-11-24 Besvarad: 2006-11-29 Svar anmält: 2006-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-29)