Jämställdhet i EU-kommissionen

Skriftlig fråga 2008/09:1130 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 augusti

Fråga

2008/09:1130 Jämställdhet i EU-kommissionen

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Jämställdhet är en grundläggande rättighet inom EU. Men alltför få kvinnor deltar i besluten såväl i medlemsländerna som i EU:s institutioner. Hittills har ingen kvinna varit ordförande för EU-kommissionen.

Halva befolkningen kan inte stå utanför beslutsprocesserna. Jämställdheten går alltför långsamt. Därför har Europaparlamentet ett ansvar att säga nej till en ojämställd kommission. Men den svenska regeringen har också ett stort ansvar, inte bara för nominering från Sverige utan också för helheten.

Jag är väl medveten om att krav som detta har avfärdats av regeringen, men jag vill öppna för en ändrad inställning från regeringen när det gäller principen varannan damernas.

Min fråga till jämställdhetsministern är därför:

På vilket sätt agerar jämställdhetsministern för att principen varannan damernas ska råda i en jämställd EU-kommission?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-10 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-24 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-24)