Jämställda bedömningar av arbetsskador

Skriftlig fråga 2009/10:963 av Dingizian, Esabelle (mp)

Dingizian, Esabelle (mp)

den 22 juli

Fråga

2009/10:963 Jämställda bedömningar av arbetsskador

av Esabelle Dingizian (mp)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Nya siffror från Försäkringskassan visar att det fortfarande är svårare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända. Under första halvåret 2010 bifölls 23 procent av männens ansökningar och endast 13 procent av kvinnornas.

Jag har i tidigare frågor och interpellationer uppmärksammat regeringen på att studier visar att myndigheterna inte klarar uppgiften att verka på ett jämställt sätt. Trots detta kvarstår problemen och nu säger Försäkringskassans ansvariga att de misstänker att forskningen utgår från mansdominerade yrken, enligt uppgifter i Dagens Nyheter. Man menar vidare att Försäkringskassan inget kan göra utan att det är upp till lagstiftaren att avgöra om något ska ändras.

Enligt min mening är uppgifterna alarmerande. Att Försäkringskassan inte vet, utan bara misstänker, att forskningen är ojämställd är anmärkningsvärt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Cristina Husmark Pehrsson:

Har statsrådet för avsikt att vidta åtgärder som medför att Försäkringskassan hanterar arbetsskador på ett jämställt sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-07-22 Anmäld: 2010-07-23 Besvarad: 2010-08-12 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-12)