Jämställd skolidrott

Skriftlig fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

En friskola i det rödgrönrosa styrda Stockholm har fått klartecken av Skolinspektionen att även i fortsättningen ha könsuppdelad undervisning i skolidrott. Skolinspektionen pekar på att utbildningen för pojkar och flickor är identisk och att det därför är tillåtet. Men det är inte likvärdigheten som är problemet. Problemet är att skolan, med tillstånd av en myndighet, gör skillnad på elever utifrån vilket kön de har. Det är ett diskriminerande synsätt som inte är förenligt med svensk lagstiftning och som inte hör hemma i vårt öppna samhälle. Det bör därför inte finansieras med skattepengar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillse att skattefinansierade verksamheter inte motarbetar jämlikhetsarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-31 Överlämnad: 2016-09-01 Anmäld: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-15 Sista svarsdatum: 2016-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga