Jämställd migration

Skriftlig fråga 2019/20:156 av Ebba Hermansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sveriges regering har benämnt sig själva världens första feministiska regering. Som ett led i det har man exempelvis ofta problematiserat de könsskillnader som existerar på bland annat arbetsmarknaden. Detta då man menar att en jämn fördelning mellan kvinnor och män är att föredra. Samma syn verkar dock inte råda när det kommer till migrationen och dess påverkan på könsfördelningen i samhället i stort.

Redan 2015 varnade den numera framlidne professorn Hans Rosling för att könsobalansen inom vissa åldersgrupper i Sverige närmade sig den i Kina. Den enskilt största anledningen till den skeva könsfördelningen är det stora antalet ensamkommande unga män som kommit till Sverige de senaste åren. Ett tydligt exempel är den så kallade gymnasielagen, som öppnade för att omkring 9 000 personer skulle få möjlighet att stanna i Sverige för att studera. Majoriteten av dessa personer bestod av just unga ensamkommande män.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

I vilken grad beaktas jämställdhetsperspektivet när det kommer till utformningen av migrationspolitiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga