Jämlikheten i inkomsthänseende

Skriftlig fråga 2008/09:432 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 18 december

Fråga

2008/09:432 Jämlikheten i inkomsthänseende

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statistiska centralbyrån har konstaterat att gapet mellan de med låg respektive hög inkomst år 2007 var det största sedan 1975. Den tiondel (percentil 90) och den procent (percentil 99) med högst inkomster är de som fått de största inkomstökningarna.

Regeringen har under 2008 fört samma skatte- och fördelningspolitik som år 2007. Ojämlikheten lär slå nya rekord.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att öka jämlikheten, det vill säga minska värdet på Gini-koefficienten, under 2009?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-18 Anmäld: 2008-12-18 Besvarad: 2009-01-14 Svar anmält: 2009-01-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-14)