jämlikhet inom vården

Skriftlig fråga 2000/01:782 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 22 februari

Fråga 2000/01:782

av Laila Bjurling (s) till socialminister Lars Engqvist om jämlikhet inom vården

Den debatt om bristande kunskap om östrogenbehandling av kvinnor i klimakteriet, som startades av en grupp socialdemokratiska kvinnor i riksdagen, har medfört en omfattande medial belysning av brister i vård och behandling av äldre kvinnor. Många är också de kvinnor som hört av sig med det ena exemplet efter det andra på orättvis och ojämlik vård i den svenska sjukvården och forskningen.

Socialstyrelsen har i ett förslag till nationella riktlinjer, föreslagit en stor satsning inom hjärtsjukvården. Enligt riktlinjerna ska män gå före kvinnor i köerna för hjärtoperation, då kvinnor har tunnare blodkärl och operationer bland kvinnor oftare leder till komplikationer. Trots detta föreslår inte Socialstyrelsen någon satsning på metodutveckling för kvinnors hjärtoperationer. I stället anser man att det finns skäl för sjukvården att inta en avvaktande hållning inför operationer av kvinnor.

Ojämlikheten mellan kvinnor och män är också tydlig vad gäller kostnader och kvalitet för läkemedel. Statistik visar att kvinnor får både billigare och äldre mediciner än män. Listan kan göras längre och det värsta är att det inte är några nyheter. Redan 1996 gjordes en statlig utredning Jämställd vård som visade på stora brister inom detta område.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga socialministern:

Vilka initiativ avser ministern vidta för att motverka diskriminering av kvinnliga patienter i svensk sjukvård?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-22 Besvarad: 2001-02-28 Anmäld: 2001-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-28)