jämlik vård

Skriftlig fråga 2003/04:910 av Nilsson, Christin (s)

Nilsson, Christin (s)

den 15 mars

Fråga 2003/04:910

av Christin Nilsson (s) till socialminister Lars Engqvist om jämlik vård

Socialstyrelsen har undersökt hur vården ser ut inom olika landsting. Det är ingen positiv bild som ges ur jämställdhetssynvinkel. Bland annat konstaterar man att väntetiderna för operation för gråstarr ofta var längre för kvinnor @ med sämre livskvalitet som följd. Man fann även liknande mönster när det gäller andra medicinska åkommor som hjärtinfarkt och höftledsoperationer där kvinnor, i såväl insatta åtgärder och vårdtid som vårdresultat, har fått sämre vård än män. En talesperson för Socialstyrelsen menar att dessa skillnader inte är medicinskt motiverade; således är det rimligt att anta att den ojämlika vården beror på könstillhörighet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga vilka åtgärder socialministern avser att vidta för att göra vården jämlik.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-15 Anmäld: 2004-03-16 Besvarad: 2004-03-24 Svar anmält: 2004-03-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-24)