jaktundervisning i skolan

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)
Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan

den 25 maj

 

Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur för att gå över till större djur. Syftet med denna lobbyverksamhet tycks vara att ge barnen en positiv inställning till jakt. Vad jag erfarit kommer regeringen att föreslå att användningen av försöksdjur i skolundervisningen förbjuds. Mot bakgrund av detta förefaller det märkligt att barn i skolan undervisas i hur djur fångas och dödas.

 

Avser skolministern vidta några åtgärder med anledning av jaktlobbyverksamhetens förekomst i skolorna?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-05-25 Anmäld: 1999-06-01 Besvarad: 1999-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga