jaktsabotage

Skriftlig fråga 1999/2000:1374 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 30 augusti

Fråga 1999/2000:1374

av Carina Hägg (s) till justitieminister Laila Freivalds om jaktsabotage

Djurfarmare och deras familjer lever under stark press, mjölkbilar och arbetsfordon vid vägbyggen har förstörts och veterinärer samt forskare hotats. Omfattningen av dessa budskap, brott i form av hot, våld och skadegörelse har varit svår att avgränsa från andra kriminella gärningar. Nu riskerar ännu en grupp i samhället att drabbas. Även om det inträffat att jakt störts redan tidigare så har vi fram tills nu inte haft något organiserat jaktmotstånd i Sverige. Men nu planeras höstens jakt på jägare.

Jägarförbundet har som förebyggande åtgärd tagit fram en folder där man ger råd hur man som jägare bör agera om man blir utsatt för sabotage. Foldern, som heter "Att hantera jaktsabotage" anger att man bör uppträda lugnt och behärskat men att samtidigt göra sabotörerna medvetna om att de stör. På andra sidan har man annonserat ut en kurs på Färnebo folkhögskola som både oroar och väcker frågetecken. Skolan är offentligt finansierad. Det talas om peppning och taktiksnack inför jaktsäsongen. Och redan framför jägare att deras marker blivit övningsytor för aktiva jaktmotståndare. Denna planerade jakt på jägare oroar inför höstens jaktsäsong. Mot denna bakgrund har regeringen ett ansvar för att upprätthålla tryggheten för människor i skog och mark.

Min fråga är vilka initiativ minister Laila Freivalds tagit mot bakgrund av oron bland jägare inför höstens jaktsäsong.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarad: 2000-09-07 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-07)