Jakten på småskalig vattenkraft

Skriftlig fråga 2016/17:1787 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

 

 

Den privata äganderätten utsätts ständigt för prövningar och påhopp från regeringen. Därtill fortsätter regeringen försvåra företagande på landsbygden. Sedan regeringsskiftet 2014 har det blivit krångligare, svårare och dyrare att vara företagare på landsbygden. Den politik som förs är inte längre lösningsorienterad utan ser bidrag, förbud och strikta regleringar som verktyg. Hellre stoppa än starta. Det duger inte.

Den uppsjö av förbud och regleringar som finns och föreslås riskerar att utöver möjligheten till landsbygdsföretagande även urholka den privata äganderätten. När individer hindras från att bruka sin mark, sina tillgångar eller förädla dessa efter eget huvud, utan att hindras av förbud eller reglering som inte alltid finner större stöd i forskning, då bör man se över den förda politiken.

Särskilt när det gäller beslut som påverkar redan befintlig verksamhet och kan tvinga individer att upplösa anläggningar som under lång tid funnits i deras ägo. Där hamnar direkt den jakt som bedrivs mot företagare med mindre vattenkraftverk. Nu har vi i energiuppgörelsen kommit överens om förenklingar för att inte fördyra och försvåra. Det har nu lett till att en länsstyrelse, Västra Götaland, gör halt i tillsynen och omprövning av tillstånd, som av många tolkas som att Miljödepartementet har gjort övernitiska tolkningar av till exempel EU-direktiv.

Det är inte rimligt att statens förlängda arm i Sverige gör 21 olika tolkningar. Regeringen borde därför omgående se till att genomföra moratorium för samtliga länsstyrelser att vidta några åtgärder, då förenklingar och förbättringar skall fram enligt vad energiuppgörelsen beskrev.

För enskilda ägare och för företagsamhet på landsbygden kan dessa angrepp på äganderätten påverka kraftigt negativt. Beslut som inskränker den privata äganderätten bör utvärderas och övervägas på mycket större allvar än vad som sker.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog (MP);

Vilka åtgärder avser regeringen och miljöministern att vidta med anledning av ovan för att värna privata äganderätten, företagsamhet på landsbygd och lika behandling av småskalig vattenkraft nu och i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-07 Överlämnad: 2017-08-09 Besvarad: 2017-08-23 Sista svarsdatum: 2017-08-23 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga