Jakt på varg

Skriftlig fråga 2018/19:376 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Rebecka Le Moine (MP), som även är representant för ett av regeringspartierna, säger i riksdagens debatt om jakt och viltvård i sitt inledande anförande:

En arts existens får inte avgöras av en hobby eller ett ekonomiskt särintresse. Jag vill se rovdjursstammar som är långsiktigt livskraftiga, och därför kan jag inte acceptera licensjakten på varg, lodjur och järv. Däremot måste de som drabbas negativt ersättas.

Riksdagen har sedan tidigare fattat beslut om licensjakt på varg och om det antal individer som ska finnas i Sverige för att rovdjursstammen ska vara livskraftig. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Delar regeringen Rebecka Le Moines syn på licensjakt på varg?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-11 Överlämnad: 2019-03-12 Anmäld: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-03-20 Svarsdatum: 2019-03-22
Svar på skriftlig fråga