Jakt på varg

Skriftlig fråga 2007/08:1303 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Johansson, Ann-Kristine (s)

den 4 juni

Fråga

2007/08:1303 Jakt på varg

av Ann-Kristine Johansson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Den 2 juni var sista datumet för att lämna in synpunkter på Rovdjursutredningen till regeringen. Bland många andra har Länsstyrelsen i Värmland lämnat ett remissvar. I sitt remissvar skriver de att det i dag finns omkring 50 vargar i Värmland och totalt i Sverige 150–200 djur. Länsstyrelsen anser därmed att vargstammens utveckling ligger på gränsen för vad man kan hantera, och önskar därmed en omedelbar jakt på varg.

Rovdjursutredningen föreslår ett treårigt stopp för vargstammens utveckling, och att den ska begränsas till 20 föryngringar per år. Risken är stor att man kommer att ha passerat de nivåerna innan regeringen kommer med sitt förslag till beslut. För enligt planen kan en förändring av lagstiftningen tidigast träda kraft under 2009 och då kan vargstammen redan vara uppe i 25–30 föryngringar i Sverige. Därför behöver åtgärder vidtas redan nu så att inte vargstammen växer sig för stor för snabbt. Det är viktigt för att få acceptans hos landsbygdsbefolkningen och för att motverka den illegala jakten.

Jag håller med Länsstyrelsen i Värmland som vill att länet omgående blir ett försöksområde för tillåten jakt på varg, en verksamhet som bör pågå i minst fem år och sedan utvärderas.

Kommer ministern att vidta några åtgärder i syfte att låta Värmland bli ett försökslän för tillåten jakt på varg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-04 Anmäld: 2008-06-04 Besvarad: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-11)